تعریف کارایی، تعریف اثربخشی، بهره وری و تفاوت کارایی و اثربخشی

کارایی ، اثربخشی و بهره وری

یکی از مشکلاتی که در کسب و کارها به آن برخورد کرده ام فقدان رشد شخصی در مدیران، کارشناسان و کارمندان بخش های مختلف آن سیستم بوده است. آشنایی با مفاهیم مدیریتِ کسب و کار در دنیای پیچیده ی امروز می تواند ما را در رسیدن به اهدافمان یاری رساند. مفاهیمی مانند کارایی، اثربخشی، بهره […]