کالای تند مصرف چیست؟

کالای تند مصرف چیست؟

کالای تند مصرف چیست؟ روزانه در اطراف ما کالاهای زیادی رد و بدل می شوند گار دقت کرده باشید بعضی از این آن ها کالای تند مصرف هستند و تعداد دفعات مراجعه به فروشگاه ها برای خرید آن ها بسیار زیاد است و عمر مصرف کوتاهی دارند. در اصطلاح بازاریابی این کالاها  را FMCG که […]