مراحل آمادگی خریدار ( ‌buyer Readiness Stages )

مراحل آمادگی خریدار buyer readiness stages

یکی از حلقه های مفقوده در بازاریابی و تبلیغات که اکثرا به آن بی توجه هستیم. مراحل آمادگی خریدار (Buyer Readiness Stages) است. ما در ایران کمتر به رفتار مشتری های خود توجه می کنیم.  و در واحد های بازاریابی و تبلیغات بیشتر بر کمیت ها پافشاری کرده و از الگوها و مدل ها کمترین […]