مراحل آمادگی خریدار ( ‌buyer Readiness Stages )

مراحل آمادگی خریدار buyer readiness stages

یکی از حلقه های مفقوده در بازاریابی و تبلیغات که اکثرا به آن بی توجه هستیم. مراحل آمادگی خریدار (Buyer Readiness Stages) است. ما در ایران کمتر به رفتار مشتری های خود توجه می کنیم.  و در واحد های بازاریابی و تبلیغات بیشتر بر کمیت ها پافشاری کرده و از الگوها و مدل ها کمترین […]

تعریف تبلیغات (Advertising) به زبانی ساده

تعریف تبلیغات

تبلیغاتتتتتتتت یا Advertisinggggggggg  این لغت را یکبار بلند تکرار کنید چه احساسی به شما منتقل می کند؟ چه رنگی فضای ذهن شما را تسخیر می کند؟ احساس شما مثبت است یا منفی؟ وقتی کلمه تبلیغات به گوش شما می رسد چه برندی در ذهن شما نقش می بندد؟ اصولا تبلیغات در ذهن من با رنگ […]

پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی چیست؟

پروپاگاندا

این روزها کشور پر از حادثه است و اینطور که به نظر می رسد روند این حوادث صعودی و با شتابی فزاینده ایران، منطقه و جهان را به سرعت در می نوردد. در این زمان که این مطلب را می نویسم ذهنم پر است از افکار مختلف و سناریو هایی که مدام از جلوی چشمانم […]