همین که گوییم موجود باش، همان لحظه موجود خواهد شد

آفرینندگی / خلاقیت

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ (ما به امر نافذ خود هر چه را اراده کنیم همین که گوییم موجود باش، همان لحظه موجود خواهد شد.) نمیدانم چرا به چه دلیل و چه احساسی باعث شد اولین پست وب سایتم را با این آیه شریف از قرآن کریم آغاز کنم  اما […]