وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولئِک الْمُقَرَّبُونَ

بسم الله الرحمن الرحیم وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولئِک الْمُقَرَّبُونَ  نکات مهم این انتخابات برای من رای من میدان است. تغییر فرم اتفاق افتاد لحظه ی رای دادن ۱۳ دیماه ۱۳۹۸ فریم ورک انتخابی تحول با محتوای تغییر معادلات جهانی و بهبود سطح رفاه قشر متوسط و کم برخوردار دولت اسلامی ورژن ۲ با حرکت به سمت […]