تعریف همدلی، همدردی و شفقت
مراحل آمادگی خریدار buyer readiness stages
تعریف تبلیغات
پروپاگاندا
هزینه فرصت
کارایی ، اثربخشی و بهره وری
مبادله تجاری
آفرینندگی / خلاقیت

فوتر سایت

اسلایدر سایدبار